Skontaktuj się z nami

Dane firmy

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

ul. Marcina Kasprzaka 25

01-224 Warszawa

Dane rejestrowe

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643093, którego dokumentacja prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 40 000 000,00 zł, wpłaconym w całości, z zarządem w skład którego wchodzi Jacek Gdański i Anna Gałęzowska , nr NIP 527-278-36-39

 

Infolinia:

Assistance, Szkody, Obsługa polis

Tel. 22 230 23 03

Assistance

Usługa Assistance w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia mienia „GAZEK”.

Tel. 22 230 23 03 wew. 2

Szkody

• Zgłoszenie szkody
Zgłoszenie szkody, informacje o statusie szkody, lista sieci naprawczych.

Tel. 22 230 23 03 wew. 3

• Przesłanie dokumentów dot. szkody

Polisy komunikacyjne

Tel. 22 230 23 03 wew. 4

• Wypowiedzenie umowy OC, zmiana właściciela pojazdu, rekalkulacja składki:

Kontakt dodatkowy

Sekretariat Zarządu

Tel. 22 106 40 01

Gwarancje ubezpieczeniowe

Tel. 885 920 514

Inspektor Ochrony Danych

SiteLock