Z myślą o pracownikach
Dowiedz się więcej

Jesteśmy częścią Grupy Kapitałowej PGNiG, podmiotem zależnym od Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Działamy w oparciu o zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, a naszym celem jest dostarczanie najlepszych rozwiązań w obszarze ubezpieczeń. Z naszymi klientami łączy nas idea wzajemności.

Ta szczególna forma działalności wiąże się z wyjątkowymi zobowiązaniami wobec członków Towarzystwa i odróżnia nas od komercyjnych podmiotów. Naszym celem jest zaspokajanie potrzeb ubezpieczonych oraz maksymalizowanie korzyści płynących ze współpracy z nami. Dlatego jesteśmy!

Więcej o idei wzajemności

Zgłoszenie zdarzenia

Logowanie do systemu

Więcej o idei wzajemności

Pracownicze Programy Emerytalne

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) są dobrowolną formą grupowego oszczędzania na emeryturę, organizowaną przez pracodawcę przy współudziale pracowników.

Cechą produktu oferowanego przez PG TUW na Życie jest wzbogacenie programu emerytalnego o ubezpieczenie na życie, którym objęci są wszyscy aktywni uczestnicy programu.

Dowiedz się więcej