Założycielem Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie jest Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Polski Gaz TUW na Życie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 listopada 2019r.

Dane teleadresowe

Dane firmy

Polski Gaz

Towarzystwo Ubezpieczeń

Wzajemnych na Życie

ul. M. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

Dane rejestrowe
Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie  z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643093, którego dokumentacja prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 20 000 000,00 zł, wpłaconym w całości, z zarządem w skład którego wchodzą Zygmunt Kostkiewicz i Andrzej Zadrożny, nr NIP 5272912870
 

Struktura organizacyjna

Władze Polski Gaz TUW na Życie

Zygmunt Kostkiewicz

Absolwent kierunku Historia Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Ecole Nationale d’Assurances w Paryżu.

Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem ubezpieczeń. W latach 90-tych pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i Wiceprezesa Zarządu Polisy Życie. W 1998 roku został Prezesem Zarządu Commercial Union PTE BPH CU WBK. W kolejnych latach pełnił m. in. funkcję Prezesa Zarządu PZU S.A., wszedł do zarządu grupy ubezpieczeniowej Generali oraz związany był z Commercial Union Polska. W styczniu 2010 powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu KUKE S.A., gdzie pełnił tą funkcję przez kolejne dwa lata.

Od stycznia 2016 r. rozpoczął współpracę z PGNIG S.A, a od października 2016 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Czynnie uczestniczy w pracach Insurance Europe w Brukseli – ECOFIN.

 

Andrzej Zadrożny

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu bankowości inwestycyjnej, organizowane przez Uniwersytet Gdański, Gdańską Akademię Bankową i London Guildhall University, a także Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania dla menadżerów sprzedaży na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył  liczne staże zagraniczne z zakresu nadzoru ubezpieczeniowego.

Związany z branżą ubezpieczeniową od początku aktywności zawodowej. Brał udział w tworzeniu TUnŻ Polisa – Życie S.A., gdzie odpowiedzialny był za tworzenie pierwszych produktów ubezpieczeniowych.

Pełnił funkcję m. in. Dyrektora Departamentu Analiz i Inwestycji Kapitałowych w Polisa Życie S.A., Z-cy Dyrektora Departamentów Polityki Inwestycyjnej oraz Nadzoru Ubezpieczeń Działu I w Komisji  Nadzoru Finansowego. Jako Członek Zarządu w Polisa Życie, odpowiadał  m.in. za sprawy związane z finansami Towarzystwa, obsługę portfela ubezpieczeniowego, obsługę roszczeń, analizy, controling, zagadnienia aktuarialne oraz zarządzanie ryzykiem.

Od września 2019 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych m. in. odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

SiteLock