Jacek Gdański

Prezes Zarządu

Pan Jacek Gdański jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył podyplomowe studia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami w spółkach i instytucjach publicznych oraz w zakresie sprawozdawczości, rewizji finansowej i zarządzaniu ryzkiem. Pan Jacek Gdański jest biegłym rewidentem oraz wieloletnim członkiem rad nadzorczych i komitetów audytów podmiotów nadzorowanych (m.in. Nordea PTE, PKO BP, PKO Życie, PKO TU, Nestbank) oraz członkiem Komisji Nadzoru Audytowego.

Od września 2019 r. do czerwca 2020 r. zajmował stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych w Polski Holding Nieruchomości S.A. W latach 2016 r. do sierpnia 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, CFO w Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. W latach 2013-2016 zajmował stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Finansowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w latach 2010-2012 był Dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej i szefem Sekretariatu Europejskiej Sieci ISSA w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W latach 2008-2009 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PKO Inwestycje.

Od 19 czerwca 2020 r. Członek Zarządu Polski Gaz TUW na Życie koordynujący prace Zarządu do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie na funkcję Prezesa Zarządu. Od 31 marca 2021 r. Prezes Zarządu Polski Gaz TUW na Życie.

Powrót