Monika Marcinkowska

Profesor nauk ekonomicznych, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, dyrektor Instytutu Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Specjalizuje się w zagadnieniach władztwa korporacyjnego, regulacji finansowych, oceny działalności instytucji finansowych oraz sprawozdawczości biznesowej. Jest autorką wielu monografii i artykułów naukowych na temat finansów, rachunkowości i zarządzania instytucjami finansowymi. Od 2016 roku jest członkiem Banking Stakeholder Group przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego.

Pełni funkcję członka rady nadzorczej w: Polski Gaz TUW, DI Xelion sp. z o.o., Fundacji UŁ.

 

Oświadczenie Pani Moniki Marcinkowskiej z dnia 25.12.2018 r:

Pani Monika Marcinkowska oświadcza, że jej Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pani Monika Marcinkowska nie wykonuje żadnej innej działalności poza Polski Gaz TUW, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Towarzystwa.

Powrót