Tamara Obcarska

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończyła również studia podyplomowe Rachunkowość na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz Master of Business Administration na  Politechnice Lubelskiej.

Ukończyła wiele szkoleń z zakresu zarządzania finansami, rachunkowości oraz prowadzenia ksiąg, posiada Certyfikat Ministra Finansów RP.

Wieloletni praktyk życia gospodarczego na stanowiskach dyrektora finansowego, prokurenta oraz głównego księgowego. Jej aktywność zawodowa związana była z branżą paliwową, produkcyjną, handlową oraz transportem krajowym i międzynarodowym.

Jednocześnie od 2010 roku prowadzi własną działalność gospodarczą, doradztwo podatkowo-księgowe ukierunkowane na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców i udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej w wielu dziedzinach.

 

Oświadczenie Pani Tamary Obcarskiej z dnia 31.03.2020 r.

Pani Tamara Obcarska oświadcza, że jej Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pani Tamara Obcarska nie wykonuje żadnej innej działalności poza Polski Gaz TUW, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Towarzystwa.

Powrót