Prezes Zarządu

 • Biuro Sprzedaży, Underwritingu i Reasekuracji
  – Zespół ds. Reasekuracji
  – Zespół ds. Underwritingu
   
 • Biuro Likwidacji Szkód 
 • Biuro Prawne
 • Biuro Zarządu 
 • Biuro ds. Programów Affinity  
 • Stanowisko Inspektora Ochrony Danych
 • Stanowisko ds. audytu wewnętrznego

Wiceprezes Zarządu

 • Biuro Finansów
  – Zespół ds. operacyjnych i obsługi posprzedażowej
   
 • Biuro Technologii Informatycznych
 • Stanowisko ds. nadzoru nad funkcją aktuarialną
 • Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
 • Stanowisko ds. zarządzania ryzykiem
 • Stanowisko ds. zgodności z przepisami
SiteLock