Struktura Organizacyjna Polski Gaz TUW

 • Biuro Sprzedaży, Underwritingu i Reasekuracji
  – Zespół ds. Reasekuracji
  – Zespół ds. Underwritingu
 • Biuro Likwidacji Szkód
 • Biuro Prawne
 • Biuro Zarządu
 • Biuro ds. Programów Affinity
 • Biuro ds. Operacyjnych
 • Biuro Zarządzania Aktywami
 • Stanowisko Inspektora Ochrony Danych
 • Stanowisko ds. audytu wewnętrznego
 • Biuro Finansów
 • Biuro Technologii Informatycznych
 • Biuro Zarządzania Projektami
 • Stanowisko ds. nadzoru nad funkcją aktuarialną
 • Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
 • Stanowisko ds. zarządzania ryzykiem
 • Stanowisko ds. zgodności z przepisami
SiteLock