Struktura Organizacyjna Polski Gaz TUW

 • Biuro Zarządu
 • Biuro Prawne
 • Biuro Zarządzania Aktywami
 • Biuro ds. Rozwoju Produktów
 • Biuro Finansów i Kontrolingu
 • Audytor wewnętrzny
 • Biuro Likwidacji Szkód
 • Biuro ds Operacyjnych
 • Biuro Technologii Informatycznych
 • Biuro Sprzedaży, Underwritingu i Reasekuracji
  – Zespół ds. Underwritingu
  – Zespół ds. Reasekuracji
 • Stanowisko ds. zarządzania ryzykiem*
 • Stanowisko ds. nadzoru nad funkcją aktuarialną
 • Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
 • Stanowisko ds. zgodności z przepisami
 • Stanowisko Inspektora Ochrony Danych
SiteLock