MATERIAŁ REKLAMOWY

Gazek Opiekun Domu

Gazek Opiekun Domu, to produkt ubezpieczeniowy składający się z ubezpieczenia Twoich domowych instalacji i sprzętu RTV/AGD oraz ubezpieczenia assistance. Pomoc assistance zapewnia serwisantów i chroni Cię od nieprzewidzianych wydatków m.in. w razie awarii sprzętu lub instalacji. Z kolei ubezpieczenie mienia pozwoli Tobie uzyskać odszkodowanie w razie jego zniszczenia w wyniku zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie Gazek - Opiekun Domu występuje w dwóch wariantach

Co zyskujesz

Wysoką wartość świadczeń

Jedynie za kilka złotych miesięcznie

Wygodę

Składkę ubezpieczeniową opłacasz wraz z rachunkiem gazowym

Dostęp do wielu usług

W ramach assistance

Szybką pomoc fachowca

Łatwa i szybka likwidacja awarii przez specjalistów

Kto może skorzystać

Konsumenci posiadający z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. aktywną umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego w jednej z grup taryfowych:

od W-1.1 do W-4,
od Z-1.1 do Z-4,
od S-1.1 do S-4.

Są także właścicielami mienia, które może podlegać ubezpieczeniu, położonego na obszarze objętym ofertą.

Gdzie jesteśmy

Odwiedź właściwe Biuro Obsługi Klienta PGNiG:

Lublin – ul. Karola Olszewskiego 2b
Kraków Centrum – ul. Gazowa 14b
Rzeszów – ul. Wspólna 5
Sanok – ul. Jana III Sobieskiego 12
Mielec – ul. Henryka Sienkiewicza 9
Gorlice – ul. Kolejowa 2
Busko Zdrój – ul. Tadeusza Kościuszki 10
Sandomierz – ul. Stefana Żeromskiego 14
Zamość – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35

Ubezpieczycielem jest Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, jest agentem ubezpieczeniowym. Oferta jest ograniczona terytorialnie. Skorzystanie z oferty jest możliwe, jeżeli miejsce ubezpieczenia położone jest na obszarze obsługiwanym przez właściwe Biuro Obsługi Klienta. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mienia „Gazek – Opiekun Domu”

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA GAZEK – Opiekun Domu

Pobierz OWU

KARTA INFORMACYJNA UBEZPIECZENIA MIENIA GAZEK – Opiekun Domu

Pobierz KARTĘ

Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla Ubezpieczyciela jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl).

Zgłoszenie reklamacji

Informujemy o możliwości zgłoszenia reklamacji w wybranej formie :

  • -ustnie – telefonicznie pod nr telefonu 22 230 23 03
  • -w formie elektronicznej na adres email : reklamacje@polskigaztuw.pl
  • -w formie pisemnej – osobiście podczas wizyt u ubezpieczyciela albo przesyłką pocztową na adres: Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
SiteLock