Zarząd

Skład Zarządu Polski Gaz TUW

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Polski Gaz TUW

Rada Nadzorcza Polski Gaz TUW

Rada Nadzorcza Polski Gaz TUW

 • Piotr Woźniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Maciej Kaliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Sobieralski – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Monika Marcinkowska
 • Bogusław Marzec
 • Michał Pietrzyk

Komitet Audytu

Komitet Audytu

 • Maciej Kaliński – Przewodniczący Komitetu Audytu
 • Bogusław Marzec
 • Monika Marcinkowska

Zarząd Polski Gaz TUW

 

Zarząd Polski Gaz TUW

 • Zygmunt Kostkiewicz – Prezes Zarządu
 • Jacek Gdański – Wiceprezes Zarządu

Biogram

Zygmunt Kostkiewicz – absolwent kierunku Historia Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Ecole Nationale d’Assurances w Paryżu. Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem ubezpieczeń. W latach 90-tych pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i Wiceprezesa Zarządu Polisy Życie. W 1998 roku został Prezesem Zarządu Commercial Union PTE BPH CU WBK. W kolejnych latach pełnił m. in. funkcję Prezesa Zarządu PZU S.A., wszedł do zarządu grupy ubezpieczeniowej Generali oraz związany był z Commercial Union Polska. W styczniu 2010 powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu KUKE S.A., gdzie pełnił tą funkcję przez kolejne dwa lata. Od stycznia 2016 r. rozpoczął współpracę z PGNIG S.A. Od października 2016 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Od 2017 Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Finansowej oraz Członek Komisji Rewizyjnej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Czynnie uczestniczy w pracach Insurance Europe w Brukseli – ECOFIN.

Jacek Gdański – absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, magister skandynawistyki na Uniwersytecie Gdańskim, biegły rewident. Manager z wieloletnim doświadczeniem zarządzania finansami, ekspert w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu.  Pełnił m. in. funkcję Dyrektora Pionu Rachunkowości RUCH S.A., Wiceprezesa ds. Finansowych w PKO Inwestycje oraz Zastępcy Prezesa NFOŚiGW ds. Finansowych. Członek komitetów audytu i rad nadzorczych m. in. Nordea Life & Pensions, PKO Życie TU S.A., PKO TU S.A. Przez wiele lat związany z Ministerstwem Finansów, gdzie zaangażowany był we wdrażanie standardów sprawozdawczości i rewizji finansowej, obecnie członek Komisji Nadzoru Audytowego. Od 2016 roku Wiceprezes Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych m. in. odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem.  Szachowy Arcymistrz Międzynarodowy FIDE, wielokrotny mistrz i reprezentant Polski.

SiteLock