Twoja Opieka Prawna

Twoja Opieka Prawna to ubezpieczenie zapewniające dostęp do porad prawnych oraz zwrotów kosztów postępowania.

Co zyskujesz :

  • Możliwość telefonicznych konsultacji prawnych
  • Łatwy i szybki dostęp do aktów prawnych, projektów pism i dokumentów
  • Możliwość otrzymania porad prawnych, między innymi w zakresie prawa cywilnego, konsumenckiego, rodzinnego, prawa pracy
  • Zwrot kosztów postępowania– nawet do 9 000 zł
  • Ubezpieczenie już od 120 zł rocznie
Ubezpieczenie Twoja Opieka Prawna
występuje w trzech wariantach
Warianty ubezpieczenia Podstawowy Rozszerzony Premium
Telefoniczne konsultacje prawne 16  24 
Opinie prawne - 2 4
Przesyłanie aktów prawnych
w tym wzorów: umów, dokumentów, pism
Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Udzielanie informacji prawnych Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Zakres telefonicznych konsultacji prawnych i opinii prawnych
Prawo cywilne
w tym prawo: rzeczowe, spadkowe, ubezpieczeń
+ + +
Prawo dotyczące kwestii związanych z posiadaniem pojazdu + + +
Prawo konsumenckie + + +
Prawo pracy + + +
Prawo rodzinne + + +
Prawo budowlane - + +
Prawo podatkowe
w tym: ordynacja podatkowa; podatek: od osób fizycznych, od czynności cywilnych, od spadków i darowizn
- - +
Suma ubezpieczenia 3 000 zł 5 000 zł 9 000 zł
Jak skorzystać

W celu skorzystania z Porady Prawnej prosimy o kontakt z Centrum Pomocy Prawnej
tel. +(22) 450 00 03 lub e-mail: porada.prawna@polskigaztuw.pl

W celu zgłoszenia roszczenia o zwrot kosztów postępowania
prosimy o kontakt pod nr telefonu (22) 230 23 03.

„Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ubezpieczycielem jest Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.”

Dokumenty ubezpieczeniowe
Ogólne Warunki Ubezpieczenia – dla polis zawartych od 03.07.2023 do 18.03.2024
Karta informacyjna ubezpieczenia – dla polis zawartych od 03.07.2023 do 18.03.2024
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z:
  • infolinią PG TUW pod nr tel. +(22) 450 00 03 lub e-mail: ochrona.prawna@polskigaztuw.pl
Zgłoszenie reklamacji

Informujemy o możliwości zgłoszenia reklamacji w wybranej formie :

ustnie – telefonicznie pod nr telefonu 22 230 23 03

w formie elektronicznej na adres email : reklamacje@polskigaztuw.pl 

w formie pisemnej – osobiście podczas wizyt u ubezpieczyciela albo przesyłką pocztową na adres:
Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Marcina Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

Dowiedz się więcej o reklamacjach
Dokumenty do pobrania
Formularz odstąpienia