Elastyczne ubezpieczenie

W ramach Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oferujemy  elastyczny, „szyty na miarę” program ubezpieczeniowy, który wypracowujemy wspólnie z Klientem.

W ramach Związków Wzajemności Członkowskiej oferujemy Państwu szeroki zakres ubezpieczenia zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami oraz bezpośredni dostęp do rynku reasekuracyjnego.

Majątek
  • Ubezpieczenie mienia od ognia i ryzyk nazwanych (FLEXA)
  • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (AR), Ubezpieczenie utraty zysku (BI)
  • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii (MB), ubezpieczenie utraty zysku (MLOP)
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  od wszystkich ryzyk (EEI)
  • Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR), ubezpieczenie utraty zysku (ALOP)
  • Ubezpieczenie mienia podczas transportu (CARGO) /Ubezpieczenie utraty zysku w transporcie (MDSU)
  • Ubezpieczenie Wydobycia Złóż Energii
Odpowiedzialność Cywilna
  • Ubezpieczenie OC Ogólne
  • Odpowiedzialność cywilna wykonawcy prac budowlano-montażowych
  • Ubezpieczenie D&O
  • Ubezpieczenie OC Zawodowej Architektów
  • Ubezpieczenie OC Przewoźnika
  • Ubezpieczenie OC wynikające z posiadania i użytkowania statków powietrznych
  • Ubezpieczenie OC Zarządcy Nieruchomości i Pośrednika w obrocie nieruchomościami
  • Ubezpieczenie OC z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Komunikacja
  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
  • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (Zielona Karta)
  • Ubezpieczenie auto-casco w formule All Risks (AC)
  • Ubezpieczenie NNW (dla pasażerów oraz kierowcy)
  • Ubezpieczenie assistance
  • Ubezpieczenie utraty zniżki
Inne
  • Ubezpieczeniowe grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków NNW
  • Koszty Leczenia (KL)
  • Ubezpieczenie Aktów Terroryzmu i Aktów Sabotażu
  • Ubezpieczenie Ryzyk Politycznych
  • Ubezpieczenie bezzałogowych statków powietrznych (DRON) od uszkodzeń AEROCASCO
  • Ubezpieczenie Casco pojazdów szynowych

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą,
dołącz do nas!

Idea wzajemności