Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jest zakładem ubezpieczeń, obecnie działającym w Grupie PZU. Polski Gaz TUW funkcjonuje od 2016 roku.

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz działa na zasadzie wzajemności. Ubezpieczenia wzajemne prowadzone są w interesie członków wspólnoty, bez nastawienia na zysk, jak to ma miejsce w przypadku komercyjnych ubezpieczycieli. Warto także podkreślić nadrzędną rolę członków jako podmiotów ubezpieczonych, a zarazem finansujących działalność TUW i współdecydujących o sposobie jego funkcjonowania.

Członkowie Towarzystwa co do zasady zrzeszeni są w Związkach Wzajemności Członkowskiej (ZWC). W ramach TUW i każdego ZWC funkcjonuje mechanizm zwrotu i dopłat, których wysokość uzależniona jest od poziomu szkodowości oraz wyniku finansowego TUW.

Polski Gaz TUW świadczy usługi ubezpieczeniowe dla 16 spośród 18 grup ustawowych Działu II ubezpieczeń (z wyłączeniem gr. 14 i 18 tj. ubezpieczenie kredytu oraz assistance). Towarzystwo obecnie oferuje ochronę ubezpieczeniową obejmującą m.in. ubezpieczenia mienia, OC i ochronę prawną.

Władze
Aneta Zawistowska

Członek Zarządu

Dowiedz się więcej
Grzegorz Krawiec

Członek Zarządu

Dowiedz się więcej
Jakub Papuga

Członek Zarządu

Dowiedz się więcej
Rada Nadzorcza
 • Sławomir Niemierka
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Agata Michalska
  Członek Rady Nadzorczej
 • Robert Pusz
  Członek Rady Nadzorczej
 • Małgorzata Rybicka
  Członek Rady Nadzorczej
 • Milena Bardońska
  Członek Rady Nadzorczej
 • Ewa Owczarek-Krzyżaniak
  Członek Rady Nadzorczej
Komitet Audytu
 • Agata Michalska
Struktura organizacyjna
Dokumenty do pobrania
Statut Polski Gaz TUW
Polityka informacyjna
Karta informacyjna OWU OC
Polityka Prywatności
Karta informacyjna ubezpieczenia ryzyk budowlanych
OWU OC OSÓB PRAWNYCH obowiązuje od 5 listopada 2021r
Ubezpieczenie Mienia Karta Produktu
OWU RYZYK BUDOWLANYCH obowiązuje od 5 listopada 2021r
Ubezpieczenie Mienia OWU od 22.12.2021
Archiwalne dokumenty do pobrania
Ubezpieczenie Mienia OWU
OWU Ryzyk Budowlanych
OWU OC
OWU ANTYCOVIDOWE obowiązuje od 5 listopada 2021r
OWU Antycovidowe
Karta informacyjna ubezpieczenie antycovidowe