Informacja dotycząca stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Polski Gaz TUW („PG TUW” lub „Towarzystwo”) deklaruje gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., („ZŁK”), w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa.

Jednocześnie, zgodnie z zasadą comply or explain PG TUW informuje, że:

  • Zasady określone w rozdziale „Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne” (§ 49 oraz § 52 ZŁK) nie mają zastosowania do Towarzystwa, gdyż w PG TUW funkcjonuje zarówno komórka ds. audytu wewnętrznego, jak również komórka ds. zgodności z przepisami.
  • Zasady określone w rozdziale 9 ZŁK „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” (§ 53 – § 57) nie mają zastosowania do Towarzystwa, gdyż PG TUW nie nabywa aktywów na ryzyko klienta.
2018
Zasady ładu korporacyjnego
Uchwała Nr 3/4/2018 RN
Uchwała nr 4 NWZ
2019
Uchwała nr 5 NWZ
Uchwała Nr 4/8/2019 RN
Uchwała nr 4/14/2019 ZARZĄDU
2020

Zgodnie z §27 ZŁK Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny stosowania ZŁK w PG TUW.
Ocena za rok 2020 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/2021 z dnia 31 marca 2021 r. i jest dostępna tutaj.

2021

Zgodnie z §27 ZŁK Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny stosowania ZŁK w PG TUW.
Ocena za rok 2021 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/2022 z dnia 28 marca 2022 r. i jest dostępna tutaj.

2022

Zgodnie z §27 ZŁK Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny stosowania ZŁK w PG TUW.
Ocena za rok 2022 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. i jest dostępna tutaj.

2023

Zgodnie z §27 ZŁK Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny stosowania ZŁK w PG TUW.
Ocena za rok 2023 została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.  i jest dostępna tutaj.