Jak zgłosić szkodę?

Infolinia
22 230 23 03

E-mail
zgloszenie.szkody@polskigaztuw.pl

Możesz skorzystać z gotowych druków zgłoszenia szkody

Formularz internetowy

Awaria pojazdu?

Jeśli w przypadku awarii lub wypadku, potrzebujesz pomocy na drodze, zapewniamy Ci pomoc i holowanie. Aby skorzystać z assistance w podróży, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu + 48 22 230 23 03.

Zostałeś pozbawiony możliwości korzystania z własnego pojazdu?*
Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 22 230 23 03, a Polski Gaz TUW zapewni Ci pojazd zastępczy.

W przypadku chęci skorzystania z propozycji wynajmu pojazdu zastępczego w wypożyczalni prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem (22) 230 23 03 w godzinach 8.00-16.00 lub bezpośrednio z infolinią firmy, która organizuje w imieniu Polski Gaz TUW wynajem pojazdów zastępczych pod numerem 730 210 210.

Korzystasz z innego dostawcy tej usługi? Zapoznaj się z zasadami refundacji kosztów pojazdu zastępczego.
Informacja o warunkach wynajmu pojazdu zastępczego dla poszkodowanych

W przypadku chęci otrzymania dodatkowej rekompensaty finansowej
z tytułu rynkowego ubytku wartości pojazdu, sprawdź kryteria, których spełnienie warunkuje przyznanie tej rekompensaty. **
Informacja dla poszkodowanego o możliwości zgłoszenia roszczenia

*dotyczy szkody zgłoszonej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
**rekompensata należna jest właścicielowi pojazdu w określonych przypadkach i pod warunkiem naprawy pojazdu w sposób zgodny z technologią przewidzianą przez producenta pojazdu

Jak zgłosić szkodę?
Awaria pojazdu?

Jeśli w przypadku awarii lub wypadku, potrzebujesz pomocy na drodze, zapewniamy Ci pomoc i holowanie. Aby skorzystać z assistance w podróży, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu + 48 22 230 23 03.

Zostałeś pozbawiony możliwości korzystania z własnego pojazdu?*
Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 22 230 23 03, a Polski Gaz TUW zapewni Ci pojazd zastępczy.

Korzystasz z innego dostawcy tej usługi? Zapoznaj się z zasadami refundacji kosztów pojazdu zastępczego.
Informacja o warunkach wynajmu pojazdu zastępczego dla poszkodowanych

W przypadku chęci otrzymania dodatkowej rekompensaty finansowej z tytułu rynkowego ubytku wartości pojazdu, sprawdź kryteria, których spełnienie warunkuje przyznanie tej rekompensaty. **
Informacja dla poszkodowanego o możliwości zgłoszenia roszczenia

*dotyczy szkody zgłoszonej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
**rekompensata należna jest właścicielowi pojazdu w określonych przypadkach i pod warunkiem naprawy pojazdu w sposób zgodny z technologią przewidzianą przez producenta pojazdu