Władze

Jacek Gdański

Zarząd

Pan Jacek Gdański jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył podyplomowe studia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.

Dowiedz się więcej

Anna Gałęzowska

Zarząd

Pani Anna Gałęzowska jest absolwentką Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim (Bankowość, Ubezpieczenia i Finanse Publiczne), a także studiów MBA Zarządzanie na Uczelni Łazarskiego.

Dowiedz się więcej
Rada Nadzorcza
Komitet Audyt

Paweł Grzegorz Piekutowski


Wykształcenie wyższe ekonomiczne, uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu podatków. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1999 roku, pracując w komórkach finansów i audytu w firmach z sektora finansowego oraz firmach usługowo-handlowych w tym branży FMCG. Od 2008 roku zatrudniony na stanowiskach odpowiedzialnych za nadzór nad obszarem rachunkowości, podatków oraz kontrolingu w firmach z branży deweloperskiej, ochroniarskiej oraz ubezpieczeniowej. Posiada również doświadczenie jako wykładowca z zakresu rachunkowości. Od 2017 roku zasiada w organach nadzoru podmiotów sektora prywatnego z branży spożywczej.

Paweł Wilkowiecki


Abslowent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Od 1994 r. posiada licencję w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (nr licencji 21), w 1992 r. wpisany na listę maklerów papierów wartościowych (nr licencji 102).

Zarządzający z sukcesami inwestycyjnymi i dużym doświadczeniem w kierowaniu zespołami inwestycyjnymi oraz stosowaniu najwyższych standardów w zakresie corporate governance.

Od września 2017 roku jako Członek Zarządu kierował pionem inwestycyjnym zarządzającym Aegon OFE. W latach 2009 – 2017 związany z Nordea PTE, gdzie piastował stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za inwestycje Nordea OFE. Jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami i członek zarządu PTE Allianz Polska S.A., odpowiadał za wyniki funduszu emerytalnego Allianz Polska OFE. W latach 2001-2006 w Pioneer Pekao Investment Management S.A, zarządzał największymi wówczas w swoich kategoriach funduszami inwestycyjnymi w Polsce.

Danuta Gołaszewska


Absolwentka filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz wydziału zarządzania i marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia MBA na The College of Commerce and Business Administration of the University of Illinois.

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej, zarówno w nowo powstających, jak i dojrzałych organizacjach, oferujących szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych. Specjalista w obszarze ubezpieczeń, modeli biznesowych i produktów ubezpieczeniowych oraz specyfiki bancassurance. 

W GK PKO Banku Polskiego odpowiedzialna za utworzenie towarzystwa ubezpieczeń PKO TU SA oraz rozwój oferty produktów ubezpieczeniowych w ramach GK. Do głównych zadań należało wdrożenie nowych modeli dystrybucji ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz zwiększenie dochodowości działalności ubezpieczeniowej w ramach GK.

Jako Członek Zarządu PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA odpowiedzialna za produkty, operacje, narzędzia i systemy IT. Koordynowała prace mające na celu utworzenie towarzystwa ubezpieczeń majątkowych w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego i uruchomienie operacyjne działalności.

W latach 1997 – 2013 związana z Allianz Polska odpowiedzialna m.in. za rozwój portfela indywidualnych ubezpieczeń na życie, standaryzację i integrację rozwiązań operacyjnych dla całego portfela ubezpieczeń na życie.

Struktura organizacyjna
Ogłoszenia
Dokumenty do pobrania
Polityka prywatności
Polityka informacyjna
Polityka zaangażowania
Statut
Oferty pracy

W chwili obecnej nie ma ofert pracy