Joanna Jeżewska

Radca prawny, Chief Compliance Officer w PGNIG S.A., kierująca Działem Compliance. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jako radca prawny obejmujące prowadzenie postępowań regulacyjnych i sądowych, także przed SN, jak również doświadczenie korporacyjne. Absolwentka m.in. Wydziału Prawa i Administracji UKSW, British Centre for English and European Legal Studies przy UW, studiów podyplomowych na SGH z zakresu energetyki, szkoły komparatystyki prawa na Uniwersytecie Schumana w Strasbourg. Non-Govermental advisor International Comeptiton Network, członek OIRP w Warszawie, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacji. Doświadczenie zawodowe związane jest z szeroko pojętym prawem konkurencji oraz rynkami regulowanymi, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego.

Oświadczenie Pani Joanny Jeżewskiej dnia 22.12.2021 r.

Pani Joanna Jeżewska oświadcza, że jej Osoba Najbliższa nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Powrót