Paweł Piekutowski

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu podatków. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1999 roku, pracując w komórkach finansów i audytu w firmach z sektora finansowego oraz firmach usługowo-handlowych w tym branży FMCG. Od 2008 roku zatrudniony na stanowiskach odpowiedzialnych za nadzór nad obszarem rachunkowości, podatków oraz kontrolingu w firmach z branży deweloperskiej, ochroniarskiej oraz ubezpieczeniowej. Posiada również doświadczenie jako wykładowca z zakresu rachunkowości. Od 2017 roku zasiada w organach nadzoru podmiotów sektora prywatnego z branży spożywczej.

Oświadczenie Pana Pawła Piekutowskiego z dnia 25.08.2020 roku

Pan Paweł Piekutowski oświadcza, że jego Osoba Najbliższa nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Paweł Piekutowski nie wykonuje żadnej innej działalności poza Polski Gaz TUW, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Towarzystwa.

Powrót