Jan Anysz

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, gdzie ukończył Wydział Inżynierii Lądowej.  Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarzadzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Z branżą gazowniczą związany jest od roku 1970. Pracę zawodową rozpoczął w Wielkopolskim Okręgowym Zakładzie Gazowniczym. Od 1999 roku związany z Grupą Kapitałową PGNIG gdzie piastował stanowiska zarządcze, m.in.: Członka Zarządu PGNiG S.A. Obecnie zatrudniony na stanowisku Pełnomocnika ds. etyki GK PGNiG.

W pracy zawodowej realizował wiele zadań związanych z eksploatacją i rozbudową sieci gazowych oraz z gazyfikacją nowych obszarów w Polsce. Zaangażowany był również w proces restrukturyzacji i przekształceń w PGNiG, współpracując ze Stroną Społeczną przy wypracowaniu i realizacji programów restrukturyzacji zatrudnienia i programów przekształceń PGNiG, dostosowując strukturę organizacyjną PGNiG do wymogów Dyrektyw Unii Europejskiej.

Współpracuje z Organizacjami Związków Zawodowych przy wdrażaniu i realizacji zadań wynikających z Kodeksu Etyki GK PGNIG.

Powrót