Anna Gałęzowska

Członek Zarządu

Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim (Bankowość, Ubezpieczenia i Finanse Publiczne), a także studiów MBA Zarządzanie na Uczelni Łazarskiego. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej nt. Public Relations oraz studia podyplomowe nt. funduszy inwestycyjnych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Posiada certyfikat PRINCE2.

Z rynkiem finansowym związana od 2000 roku. Karierę zawodową rozpoczęła w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie odpowiadała głównie za współpracę z Międzynarodową Organizacją Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) i zagranicznymi organami nadzoru. W latach 2007-2013 Dyrektor Biura Zarządu i Kadr w PKO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. W latach 2013-2016 współpracowała z Grupą Kapitałową PKP.

Od 2016 roku pełniła funkcję Dyrektora Biura Zarządu w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych, zaś od października 2019 r., objęła funkcję prokurenta. Od grudnia 2019 roku pełniła również funkcję Dyrektora Biura Zarządu w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie.

Od 8 sierpnia 2020 roku objęła również funkcję Członka Zarządu w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych.

Powrót