Danuta Gołaszewska

Absolwentka filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz wydziału zarządzania i marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia MBA na The College of Commerce and Business Administration of the University of Illinois.

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej, zarówno w nowo powstających, jak i dojrzałych organizacjach, oferujących szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych. Specjalista w obszarze ubezpieczeń, modeli biznesowych i produktów ubezpieczeniowych oraz specyfiki bancassurance. 

W GK PKO Banku Polskiego odpowiedzialna za utworzenie towarzystwa ubezpieczeń PKO TU SA oraz rozwój oferty produktów ubezpieczeniowych w ramach GK. Do głównych zadań należało wdrożenie nowych modeli dystrybucji ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz zwiększenie dochodowości działalności ubezpieczeniowej w ramach GK.

Jako Członek Zarządu PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA odpowiedzialna za produkty, operacje, narzędzia i systemy IT. Koordynowała prace mające na celu utworzenie towarzystwa ubezpieczeń majątkowych w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego i uruchomienie operacyjne działalności.

W latach 1997 – 2013 związana z Allianz Polska odpowiedzialna m.in. za rozwój portfela indywidualnych ubezpieczeń na życie, standaryzację i integrację rozwiązań operacyjnych dla całego portfela ubezpieczeń na życie.

Powrót