Marcin Łuczyński

Członek Zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem

Pan Marcin Łuczyński jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Advanced Management Program organizowany przez IESE Business School University of Navarra. Pan Marcin Łuczyński jest aktuariuszem, członkiem rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

Z rynkiem ubezpieczeń związany od ponad 20 lat. W latach 2018-2020 pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za finanse i zarządzanie ryzykiem w TUZ TUW oraz TUiR Partner.

Wcześniej, w latach 2014-2017 pełnił podobną funkcję w spółkach ubezpieczeniowych grupy Poczty Polskiej: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie.

W latach 2011-2013 pełnił również funkcję Członka Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń nadzorując obszar ubezpieczeniowych baz danych, projekty związane między innymi z wdrożeniem dyrektywy Solvency II oraz dotyczące samoregulacji rynku ubezpieczeń na życie.

W latach 2001-2011, Pan Marcin Łuczyński pracował w grupie Swiss Re w jej warszawskim biurze oraz oddziale w Monachium.

Oświadczenie Pana Marcina Łuczyńskiego z dnia 03.02.2021 roku

Pan Marcin Łuczyński oświadcza, że jego osoba najbliższa nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Powrót