Paweł Mielcarz

 

Dr hab. Paweł Mielcarz jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcje Kierownika Katedry Finansów, Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych. W trakcie pracy w Akademii pełnił także funkcję wicedyrektora Kolegium Zarządzania i Finansów, gdzie odpowiadał za rozwój anglojęzycznych studiów finansowych.

Jako konsultant brał udział w kilkuset projektach doradczych oraz sesjach szkoleniowych z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw. Jako biegły sądowy przygotowywał również ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest współwłaścicielem spółki DCF Consulting sp. z o.o. W karierze zawodowej profesor Mielcarz pełnił funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych, aktualnie jest członkiem Rady Nadzorczej Notoria Services S.A.. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i dwóch pozycji książkowych. Profesor Mielcarz prowadził zajęcia w kilku europejskich uczelniach biznesowych a na stałe współpracuje z ESSCA, – École de Management. Ukończył m.in. programy Global Colloquium on Participant – Centered Learning oraz Case Study Workshop, organizowane przez Harvard Business School.

Powrót