Piotr Szczepiórkowski

Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu

Ekspert w zakresie systemów emerytalnych, zarządzania aktywami i rynków kapitałowych. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, członek rzeczywisty Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy oraz CFA Society Poland (CFA Charterholder).

Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodową rozpoczął jako asystent na wydziale PW, następnie pracował w  Departamencie Instytucji Finansowych Ministerstwa Finansów i w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przez wiele lat związany zawodowo z grupą Commercial Union Polska, gdzie piastował stanowiska zarządcze m.in. Prezesa Zarządu, stworzył zasady procesu inwestycyjnego, opracował metodykę prowadzenia Funduszu Gwarantowanego i zbudował wiodący zespół inwestycyjny. Kierował pracami Komitetu Inwestycyjnego i Komitetu Strategicznego Towarzystwa. Członek Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE).

Jako członek Polskiego Instytutu Dyrektorów aktywnie uczestniczył w pracach nad wprowadzeniem Zasad Ładu Korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym.

W latach 2008-2016 Wiceprezes Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie odpowiedzialny za politykę produktową w zakresie ubezpieczeń na życie (indywidualnych i grupowych) oraz ofertę ubezpieczeń zdrowotnych i inwestycyjnych. Przyczynił się do modernizacji podstawowych produktów ubezpieczeniowych oraz unowocześnienia stosowanych zasad selekcji ryzyka (underwritingu).

W tym okresie pełnił funkcję Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Ubezpieczeń Życiowych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Prowadził prace grupy roboczej wprowadzającej zasady braku zróżnicowania składek ze względu na płeć („Gender Neutral”) oraz współpracował przy wdrożeniu standardu informacyjnego – tzw. karty produktu z funduszami UFK.

W trakcie kariery zawodowej zrealizował program kształcenia prowadzący do uzyskania kwalifikacji ACCA zdając wszystkie 14 egzaminów, ukończył kursy Executive Management Development organizowane przez CEDEP (Fontainebleau), Columbia University i Wharton School of Business.

Obecnie pełni funkcje członka Rady Nadzorczej w następujących spółkach:

ZEW Kogeneracja SA, Kruk SA, Ipopema TFI SA, Octava SA, FM FORTE SA, Decora SA.

Powrót