Paweł Wilkowiecki

Abslowent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Od 1994 r. posiada licencję w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (nr licencji 21), w 1992 r. wpisany na listę maklerów papierów wartościowych (nr licencji 102).

Zarządzający z sukcesami inwestycyjnymi i dużym doświadczeniem w kierowaniu zespołami inwestycyjnymi oraz stosowaniu najwyższych standardów w zakresie corporate governance.

Od września 2017 roku jako Członek Zarządu kierował pionem inwestycyjnym zarządzającym Aegon OFE. W latach 2009 – 2017 związany z Nordea PTE, gdzie piastował stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za inwestycje Nordea OFE. Jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami i członek zarządu PTE Allianz Polska S.A., odpowiadał za wyniki funduszu emerytalnego Allianz Polska OFE. W latach 2001-2006 w Pioneer Pekao Investment Management S.A, zarządzał największymi wówczas w swoich kategoriach funduszami inwestycyjnymi w Polsce.

Powrót