Gazek Opiekun Domu

Gazek Opiekun Domu, to produkt ubezpieczeniowy składający się z ubezpieczenia Twoich domowych instalacji i sprzętu RTV/AGD oraz ubezpieczenia assistance. Pomoc assistance zapewnia serwisantów i chroni Cię od nieprzewidzianych wydatków m.in. w razie awarii sprzętu lub instalacji. Z kolei ubezpieczenie mienia pozwoli Tobie uzyskać odszkodowanie w razie jego zniszczenia w wyniku zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie Gazek - Opiekun Domu występuje w dwóch wariantach

Wysoka wartość świadczeń

Wygoda

Dostęp do wielu usług

Wysoka wartość świadczeń

Wygoda

Dostęp do wielu usług

Kto może skorzystać

Konsumenci posiadający z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. aktywną umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego w jednej z grup taryfowych:

od W-1.1 do W-4,
od Z-1.1 do Z-4,
od S-1.1 do S-4.

Gdzie jesteśmy

Odwiedź właściwe Biuro Obsługi Klienta PGNiG:

 • Lublin – ul. Karola Olszewskiego 2b
 • Kraków Centrum – ul. Gazowa 14b
 • Rzeszów – ul. Wspólna 5
 • Sanok – ul. Jana III Sobieskiego 12
 • Mielec – ul. Henryka Sienkiewicza 9
 • Gorlice – ul. Kolejowa 2
 • Busko Zdrój – ul. Tadeusza Kościuszki 10
 • Sandomierz – ul. Stefana Żeromskiego 14
 • Zamość – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35
Warunki

Ubezpieczycielem jest Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, jest agentem ubezpieczeniowym. Oferta jest ograniczona terytorialnie. Skorzystanie z oferty jest możliwe, jeżeli miejsce ubezpieczenia położone jest na obszarze obsługiwanym przez właściwe Biuro Obsługi Klienta. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mienia „Gazek – Opiekun Domu”

Karta informacyjna ubezpieczenia mienia Gazek
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Gazek

Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla Ubezpieczyciela jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl).

Zgłoszenie reklamacji

Informujemy o możliwości zgłoszenia reklamacji w wybranej formie :

 • ustnie – telefonicznie pod nr telefonu 22 230 23 03
 • w formie elektronicznej na adres email : reklamacje@polskigaztuw.pl
 • w formie pisemnej – osobiście podczas wizyt u ubezpieczyciela albo przesyłką pocztową na adres: Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
Dowiedz się więcej o reklamacjach