Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jest zakładem ubezpieczeń, obecnie działającym w Grupie PZU. Polski Gaz TUW funkcjonuje od 2016 roku.

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz działa na zasadzie wzajemności. Ubezpieczenia wzajemne prowadzone są w interesie członków wspólnoty, bez nastawienia na zysk, jak to ma miejsce w przypadku komercyjnych ubezpieczycieli. Warto także podkreślić nadrzędną rolę członków jako podmiotów ubezpieczonych, a zarazem finansujących działalność TUW i współdecydujących o sposobie jego funkcjonowania.

Członkowie Towarzystwa co do zasady zrzeszeni są w Związkach Wzajemności Członkowskiej (ZWC). W ramach TUW i każdego ZWC funkcjonuje mechanizm zwrotu i dopłat, których wysokość uzależniona jest od poziomu szkodowości oraz wyniku finansowego TUW.

Polski Gaz TUW świadczy usługi ubezpieczeniowe dla 16 spośród 18 grup ustawowych Działu II ubezpieczeń (z wyłączeniem gr. 14 i 18 tj. ubezpieczenie kredytu oraz assistance). Towarzystwo obecnie oferuje ochronę ubezpieczeniową obejmującą m.in. ubezpieczenia mienia, OC i ochronę prawną.

Władze
Andrzej Jarczyk

Członek Zarządu

Dowiedz się więcej
Grzegorz Krawiec

Członek Zarządu

Dowiedz się więcej
Jakub Papuga

Członek Zarządu

Dowiedz się więcej
Rada Nadzorcza
 • Robert Pusz
  Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Agata Michalska
  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Małgorzata Rybicka
  Członek Rady Nadzorczej
 • Milena Bardońska
  Członek Rady Nadzorczej
 • Ewa Owczarek-Krzyżaniak
  Członek Rady Nadzorczej
 • Paweł Dec
  Członek Rady Nadzorczej
Komitet Audytu
 • Paweł Dec
  Przewodniczący Komitetu Audytu
 • Agata Michalska
  Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu
 • Milena Bardońska
  Członek Komitetu Audytu
Struktura organizacyjna
Dokumenty do pobrania
Statut Polski Gaz TUW
Polityka informacyjna
Karta informacyjna OWU OC
Polityka Prywatności
Karta informacyjna ubezpieczenia ryzyk budowlanych
OWU OC OSÓB PRAWNYCH obowiązuje od 5 listopada 2021r
Ubezpieczenie Mienia Karta Produktu
OWU RYZYK BUDOWLANYCH obowiązuje od 5 listopada 2021r
Ubezpieczenie Mienia OWU od 22.12.2021
Archiwalne dokumenty do pobrania
Ubezpieczenie Mienia OWU
OWU Ryzyk Budowlanych
OWU OC
OWU ANTYCOVIDOWE obowiązuje od 5 listopada 2021r
OWU Antycovidowe
Karta informacyjna ubezpieczenie antycovidowe