Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jest zakładem ubezpieczeń działającym w Grupie Kapitałowej PKN Orlen, które gwarantuje stabilność funkcjonowania i bezpieczeństwo finansowe Towarzystwa. Polski Gaz TUW funkcjonuje od 2016 roku.

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz działa na zasadzie wzajemności. Ubezpieczenia wzajemne prowadzone są w interesie członków wspólnoty, bez nastawienia na zysk, jak to ma miejsce w przypadku komercyjnych ubezpieczycieli. Warto także podkreślić nadrzędną rolę członków jako podmiotów ubezpieczonych, a zarazem finansujących działalność TUW i współdecydujących o sposobie jego funkcjonowania.

Członkowie Towarzystwa co do zasady zrzeszeni są w Związkach Wzajemności Członkowskiej (ZWC). W ramach TUW i każdego ZWC funkcjonuje mechanizm zwrotu i dopłat, których wysokość uzależniona jest od poziomu szkodowości oraz wyniku finansowego TUW.

Polski Gaz TUW świadczy usługi ubezpieczeniowe dla 16 spośród 18 grup ustawowych Działu II ubezpieczeń (z wyłączeniem gr. 14 i 18 tj. ubezpieczenie kredytu oraz assistance). Towarzystwo obecnie oferuje ochronę ubezpieczeniową obejmującą m.in. ubezpieczenia mienia, OC i ochronę prawną.

Władze
Zygmunt Kostkiewicz

Zarząd

Pan Zygmunt Kostkiewicz jest  absolwentem kierunku Historia Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Ecole Nationale d’Assurances w Paryżu.

Dowiedz się więcej
Anna Gałęzowska

Zarząd

Pani Anna Gałęzowska jest absolwentką Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim (Bankowość, Ubezpieczenia i Finanse Publiczne), a także studiów MBA Zarządzanie na Uczelni Łazarskiego.

Dowiedz się więcej
Marcin Łuczyński

Zarząd

Pan Marcin Łuczyński jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Advanced Management Program organizowany przez IESE Business School University of Navarra.

Dowiedz się więcej
Rada Nadzorcza
Komitet Audytu
Struktura organizacyjna
Dokumenty do pobrania
Statut Polski Gaz TUW
Polityka informacyjna
OWU OC
Karta informacyjna OWU OC
Polityka Prywatności
OWU Ryzyk Budowlanych
Karta informacyjna ubezpieczenia ryzyk budowlanych
Karta informacyjna ubezpieczenie antycovidowe
OWU Antycovidowe
Ubezpieczenie Mienia OWU
Ubezpieczenie Mienia Karta Produktu
OWU RYZYK BUDOWLANYCH obowiązuje od 5 listopada 2021r
OWU ANTYCOVIDOWE obowiązuje od 5 listopada 2021r
OWU OC OSÓB PRAWNYCH obowiązuje od 5 listopada 2021r
Ubezpieczenie Mienia OWU od 22.12.2021