Uprzejmie informujemy, że zwołane na 13 lipca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 21 lipca 2022 r. do godz. 14.00

Zobacz wszystkie ogłoszenia