Uprzejmie informujemy, że zwołane na 14 grudnia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 21 grudnia 2023 r. do godz. 14.00.

Zobacz wszystkie ogłoszenia