Uprzejmie informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 13.00.

Zobacz wszystkie ogłoszenia