Uprzejmie informujemy, że zwołane na 20 października 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 17 listopada 2022 r. do godz. 12.00.

Zobacz wszystkie ogłoszenia