Uprzejmie informujemy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 24 czerwca 2021 r. do godz. 12.00.

Zobacz wszystkie ogłoszenia