Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych, raportów grupowych dla celów konsolidacji oraz sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa za lata 2020 – 2021.

Pobierz dokumentację

Zobacz wszystkie ogłoszenia