Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych, raportów grupowych dla celów konsolidacji Towarzystwa za lata 2022 – 2023.

Pobierz dokumentację

Zobacz wszystkie ogłoszenia