Aleksandra Ciepiela

ALEKSANDRA CIEPIELA

Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania na kierunku ekonomia w zakresie Finansów, Ubezpieczeń i Bankowości oraz Gospodarki europejskiej. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w ochronie zdrowia, a także posiada dyplom ukończenia studiów w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University z tytułem MBA.

Jej dotychczasowa kariera zawodowa związana była z branża medyczną, gdzie w ramach różnych funkcji menadżerskich i kierowniczych odpowiedzialna była m. in. za sprzedaż i marketing. Posiada także kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w dużych firmach i korporacjach międzynarodowych.

 

Oświadczenie Pani Aleksandry Ciepieli dnia 23 maja 2023 r.

 

Pani Aleksandra Ciepiela oświadcza, że jej Osoba Najbliższa nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PKN Orlen S.A. lub spółek z byłej Grupy Kapitałowej PGNIG.

Powrót