Przemysław Cieślak

Pan Przemysław Cieślak jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w 2010 r.

Wspólnik w Kancelarii INTER PARTES Cieślak i Włodarczyk sp. j. Uczestnik wielu kursów i szkoleń zawodowych. Ekspert, w zakresie prawa ubezpieczeń majątkowych, prowadzenia sporów sądowych, prawa cywilnego, prawa spółek handlowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi prawnej przedsiębiorstw z branży ubezpieczeniowej, motoryzacyjnej, budowlanej, paliwowej i chemicznej, w tym spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Pan Przemysław Cieślak zdobywał doświadczenie zawodowe także jako przewodniczący i członek rad nadzorczych m.in. Tomaszewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. i Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

 

Oświadczenie Pana Przemysława Cieślaka dnia 19 maja  2023 r.

Pan Przemysław Cieślak oświadcza, że jego Osoba Najbliższa nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PKN Orlen S.A. lub spółek z byłej Grupy Kapitałowej PGNIG. Pan Przemysław Cieślak oświadcza, że aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej REMZAP sp. z o.o.

Powrót