Jacek Ojrzyński

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Związany z branżą ubezpieczeniową od początku swojej  aktywności zawodowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1990 roku pracując na różnych stanowiskach kierowniczych i zarządczych w firmach z branży ubezpieczeniowej takich jak np.  TUiR WARTA SA, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA czy Pocztowe TUW. Najważniejsze obszary odpowiedzialności to sprzedaż ubezpieczeń dla podmiotów gospodarczych, ocena i wycena ryzyka oraz reasekuracja bierna.

Z Polski Gaz TUW związany od lipca 2019 r., gdzie pełni funkcję Dyrektora Biura Sprzedaży, Underwritingu i Reasekuracji.

Oświadczenie Pana Jacka Ojrzyńskiego z dnia 4.11.2019 roku

Pan Jacek Ojrzyński oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Jacek Ojrzyński nie wykonuje żadnej innej działalności poza Polski Gaz TUW, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Towarzystwa.

Powrót