Marcin Olewnik

Marcin Olewnik jest menedżerem z blisko 25-letnim stażem pracy, z szerokim spektrum doświadczenia zawodowego, zdobytym w ramach działalności biznesowej w wielu branżach, a także podczas pracy w administracji państwowej szczebla centralnego. Specjalizuje się w zarządzaniu dużymi strukturami organizacyjnymi przedsiębiorstw i grup kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: produktowo-marketingowego, rozwoju oraz ładu korporacyjnego.

W administracji publicznej, sprawując funkcję dyrektora Sekretariatu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej a następnie zastępcy dyrektora generalnego Urzędu, odpowiadał m.in. za koordynację współpracy międzyresortowej w procesie integracji europejskiej.

Doświadczenie w biznesie zdobywał sprawując funkcje kierownicze, jako członek zarządu/dyrektor, w sektorze finansowym, a także w branży telekomunikacyjnej, logistycznej oraz nieruchomościowej – współuczestnicząc w zarządzaniu dużymi strukturami przedsiębiorstw o rocznych obrotach rzędu kilkuset milionów złotych. Pełnił funkcje w organach nadzorczych licznych spółek prawa handlowego w kraju i za granicą.

Od kilku lat pełni w PGNiG Obrót Detaliczny funkcję kierowniczą, związaną z: obszarem rozwoju i transformacji energetycznej, zarządzaniem ofertą produktową i marketingiem oraz zarządzaniem procesowym.

Oświadczenie Pana Marcina Olewnika dnia 14 grudnia 2022 r.

Pan Marcin Olewnik oświadcza, że jego Osoba Najbliższa nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PKN Orlen S.A. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PKN Orlen.

Powrót