Robert Perkowski

Pan Robert Perkowski jest ekonomistą, samorządowcem, doktorem nauk ekonomicznych. Jest absolwentem studiów podyplomowych “analityka zarządzania” Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ”, w którym ukończył Międzynarodowe Studia Doktoranckie. Przewód doktorski został otwarty i przeprowadzony w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji, w Warszawie ukończył dzienne studia magisterskie na dwóch specjalizacjach: marketing i kierowanie oraz finanse i bankowość. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2001 r. odbywając staż w departamencie finansowym firmy “Dacon Corp. LTD” przy Queen’s University w Kanadzie. Następnie w 2002 r. rozpoczął pracę w resorcie sprawiedliwości, gdzie zajmował się m.in. opracowywaniem projektów planów finansowych w zakresie płac Służby Więziennej. W okresie 2006-2018 pełnił funkcję Burmistrza Miasta Ząbki. Jednocześnie pełnił funkcję prezesa jednej z korporacji samorządowych “Związek Samorządów Polskich”, świadczył również usługi szkoleniowe oraz uzyskał mandat radnego gminnego i powiatowego.

Pan Robert Perkowski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych PGNIG S.A. od dnia 12 kwietnia 2019 r.

Pan Robert Perkowski pełni również następujące funkcje:

– Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

– Członka Rady Nadzorczej EuRoPol GAZ S.A.

– Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa

– Członka Rady Fundacji PFN

– Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polski Gaz TUW

 

Oświadczenie Pana Roberta Perkowskiego z dnia 22.01.2021 r.

Pan Robert Perkowski oświadcza, że jego Osoba Najbliższa nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Powrót