Małgorzata Pietrzak

Pani Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończyła również Executive MBA oraz podyplomowe studia w zakresie Kontroli wewnętrznej i audytu w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Pani Małgorzata Pietrzak była członkiem zarządu spółki prawa handlowego o profilu niekonkurencyjnym dla PG TUW oraz pracownikiem w Narodowym Banku Polskim. Posiada doświadczenie w zakresie zasiadania w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Powrót