Małgorzata Rybicka

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego kierunku bankowość, ubezpieczenia i finanse publiczne oraz Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie kierunku rynek pieniężny i kapitałowy.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze nadzoru właścicielskiego oraz zarządzania projektami. Obecnie pracuje w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie realizuje zadania związane z wykonywaniem praw z akcji Skarbu Państwa w spółkach energetycznych oraz prowadzonymi przez ministra procesami konsolidacyjnymi. Wcześniej zatrudniona była w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do jej obowiązków należało m.in.: opracowywanie zasad nadzoru właścicielskiego, wytycznych oraz dobrych praktyk, którymi kieruje się Skarb Państwa jako akcjonariusz, w celu zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania uprawnień właścicielskich w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Pracowała również w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie kierowała projektami edukacyjno-informacyjnymi z obszaru nadzoru właścicielskiego, przekształceń własnościowych oraz rynku kapitałowego. Prowadziła także działania komunikacyjne towarzyszące debiutom giełdowym spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zasiadała w kilkunastu radach nadzorczych, w tym m.in. w radzie nadzorczej PGNiG Serwis sp. z o.o. – spółce z Grupy Orlen.

Powrót