Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

 

poszukuje osoby na stanowisko:

Młodszy analityk dłużnych papierów wartościowych

(miejsce pracy: Biuro Zarządzania Aktywami, PG TUW na Życie, Warszawa)

 

Jesteśmy częścią Grupy Kapitałowej PGNiG, podmiotem zależnym od Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Działamy w oparciu o zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, a naszym celem jest dostarczanie najlepszych rozwiązań w obszarze ubezpieczeń.

Z naszymi klientami łączy nas idea wzajemności.

Ta szczególna forma działalności wiąże się z wyjątkowymi zobowiązaniami wobec członków Towarzystwa i odróżnia nas od komercyjnych podmiotów. Naszym celem jest zaspokajanie potrzeb ubezpieczonych oraz maksymalizowanie korzyści płynących ze współpracy z nami. Dlatego jesteśmy!

 

Nasze wymagania:

 ukończone studia wyższe lub student ostatnich lat studiów magisterskich na kierunkach ekonomicznych, technicznych, nauk ścisłych;

  • licencja doradcy inwestycyjnego, tytuł CFA lub osoba zaawansowana w uzyskaniu wymienionych tytułów;
  • doświadczenie lub praktyka w pracy w instytucjach finansowych w dziale rynków kapitałowych;
  • bardzo wysokie umiejętności i doświadczenie w pracy w arkuszach

Zakres obowiązków:

Zatrudniona osoba będzie pracować Biurze Zarządzania Aktywami zajmującym się zarządzaniem portfelami udziałowych i dłużnych papierów wartościowych.

  • monitorowanie sytuacji na rynku dłużnych papierów wartościowych;
  • sporządzanie analiz makroekonomicznych, a także analiz dłużnych papierów wartościowych oceniających atrakcyjność inwestycyjną grup i poszczególnych papierów wartościowych;
  • zawieranie transakcji na rynku dłużnych papierów wartościowych, sporządzanie dokumentacji z tym związanej i raportów z działalności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Gaz TUW na Życie (Administrator), danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym (m.in. w formularzu aplikacyjnym, CV) dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie z siedzibą w Warszawie (01-224) przy ul. M. Kasprzaka 25. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email: sekretariat@polskigaztuw.pl, pod numerem telefonu: +48 22 106 40 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: incydenty@polskigaztuw.pl, pod nr telefonu: + 48 22 230 23 03 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w ramach którego została złożona aplikacja – podstawą prawną przetwarzania są przepisy kodeksu pracy, a w zakresie danych wykraczających poza wskazane w tych przepisach – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda.

Okres przez który dane są przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora np. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji.

Zobacz wszystkie oferty pracy