Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

 

poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. rachunkowości finansowej i sprawozdawczości
w zakładzie ubezpieczeń

(miejsce pracy: Warszawa, etat dzielony pomiędzy dwoma Towarzystwami)

 Zakres obowiązków:

 • udział w procesie zamykania ksiąg rachunkowych i ustalania wyniku technicznego i finansowego;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdawczości SII na potrzeby KNF;
 • uzgadnianie ksiąg pomocniczych (rejestrów ubezpieczeniowych) z księgą główną;
 • ewidencja operacji gospodarczych w systemie finansowo-księgowych, w tym: składka przypisana, odszkodowania i świadczenia, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe;
 • wycena lokat zakładu ubezpieczeń na cele sprawozdawczości;
 • analizy rachunku technicznego zakładu ubezpieczeń;
 • udział w procesie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na potrzeby grupy kapitałowej podmiotu dominującego.

Nasze wymagania:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku o analogicznym zakresie obowiązków merytorycznych;
 • znajomość procesów oraz mechanizmów wpływających na kształtowanie wyniku zakładu ubezpieczeń;
 • znajomość regulacji oraz umiejętność praktycznego korzystania z przepisów i wytycznych w zakresie sprawozdawczości zakładu ubezpieczeń, w tym w obszarze SII,
 • wykształcenie wyższe;
 • umiejętność praktycznego wykorzystania MS Excell w pracy;
 • samodzielność oraz dobra organizacja pracy;
 • znajomość języka angielskiego oraz zagadnień dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych będą dodatkowym atutem.

Co oferujemy?

 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji w postaci szkoleń i kursów językowych;
 • pracę w dużej Grupie Kapitałowej o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • benefity pozapłacowe postaci karty medycznej oraz Multisport;
 • owoce w pracy;
 • atrakcyjnie położone biuro oraz miejsce parkingowe.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych moich danych osobowych zamieszczonych w moich dokumentach rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny) a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku rekrutacji dla celów niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie (01-224) przy ul. M. Kasprzaka 25.  Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email: sekretariat@polskigaztuw.pl, pod numerem telefonu: +48 22 106 40 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: incydenty@polskigaztuw.pl,  pod nr telefonu: + 48 22 230 23 03 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w ramach którego została złożona aplikacja – podstawą prawną przetwarzania są przepisy kodeksu pracy, a w zakresie danych wykraczających poza wskazane w tych przepisach – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda.

Okres przez który dane są przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora np.  dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.

Zobacz wszystkie oferty pracy