Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Polski Gaz TUW, Polski Gaz TUW na Życie oraz jednolitego sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej grupy Polski Gaz TUW za lata obrotowe 2023 – 2024.

Pobierz dokumentację

Zobacz wszystkie ogłoszenia