Zygmunt Kostkiewicz

Prezes Zarządu

Pan Zygmunt Kostkiewicz jest  absolwentem kierunku Historia Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Ecole Nationale d’Assurances w Paryżu.

Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem ubezpieczeń. W latach 90-tych pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i Wiceprezesa Zarządu Polisy Życie. W 1998 roku został Prezesem Zarządu Commercial Union PTE BPH CU WBK. W kolejnych latach pełnił m. in. funkcję Prezesa Zarządu PZU S.A., wszedł do zarządu grupy ubezpieczeniowej Generali oraz związany był z Commercial Union Polska. W styczniu 2010 powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu KUKE S.A., gdzie pełnił tą funkcję przez kolejne dwa lata. Od stycznia 2016 r. rozpoczął współpracę z PGNIG S.A. , a następnie przez blisko cztery lata pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Czynnie uczestniczy w pracach Insurance Europe w Brukseli – ECOFIN.

Powrót