Uprzejmie informujemy, że zwołane na 28 maja 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 21 czerwca 2024 r. do godz. 12.00.

Zobacz wszystkie ogłoszenia