Uprzejmie informujemy, że zwołane na 30 lipca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia drugiej przerwy w obradach do dnia 13 sierpnia 2021 r. do godz. 13.00

Zobacz wszystkie ogłoszenia