Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych, raportów grupowych dla celów konsolidacji oraz sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa za lata 2021 – 2022.

Pobierz dokumentację

Zobacz wszystkie ogłoszenia