Anna Gałęzowska

Członek Zarządu

Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim (Bankowość, Ubezpieczenia i Finanse Publiczne), studiów MBA Zarządzanie na Uczelni Łazarskiego. Ukończyła Developing Leadership Competencies Program na IESE Business School, studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej nt. Public Relations oraz studia podyplomowe nt. funduszy inwestycyjnych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Z rynkiem finansowym związana od 2000 roku. Karierę zawodową rozpoczęła w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie odpowiadała głównie za współpracę z Międzynarodową Organizacją Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) i zagranicznymi organami nadzoru. W latach 2007-2013 Dyrektor Biura Zarządu i Kadr w PKO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. W latach 2013-2016 współpracowała z Grupą Kapitałową PKP.

Od 2016 roku pełniła funkcję Dyrektora Biura Zarządu w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych, zaś od października 2019 r., dodatkowo objęła funkcję prokurenta. Od grudnia 2019 roku pełniła funkcję Dyrektora Biura Zarządu w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie.

Od 8 sierpnia 2020 roku pełni funkcję Członka Zarządu w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie.

Oświadczenia Pani Anny Gałęzowskiej z dnia 26.08.2020 roku

Pani Anna Gałęzowska oświadcza, że jej Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Powrót