Jacek Gdański

Zasiadał w radach nadzorczych m.in. PKO BP S.A., Nestbank S.A., PTE Nordea, Nordea Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Ruch S.A., PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i PKO Życie TU S.A.

W latach 1999-2007 pełnił funkcję radcy ministra i zastępcy dyrektora Departamentu Rachunkowości w Ministerstwie Finansów. W latach 2008-2009 pełnił funkcję wiceprezesa do spraw finansowych (CFO) w PKO Inwestycje sp. z o.o. W roku 2010 rozpoczął pracę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie sprawował rolę dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej do roku 2012. W latach 2013-2016 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Finansowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2016-2021 zajmował stanowiska Członka Zarządu a następnie Prezesa Zarządu Polski Gaz TUW oraz Członka Zarządu PHN S.A. Od roku 2017 do roku 2020 pełnił rolę Członka Komisji Nadzoru Audytowego. Był Członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości I, II i III kadencji. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Poltreg S.A.

Absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek skandynawistyka). Ukończył również Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie, a także podyplomowe studia w zakresie zarządzania ryzykiem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program Real Estate Economics and Finance (Ekonomia i finanse rynku nieruchomości) w The London School of Economics and Political Science (LSE). Od roku 2007 jest biegłym rewidentem. Biegle włada językiem angielskim, rosyjskim i szwedzkim.

Szachowy arcymistrz międzynarodowy FIDE, wielokrotny reprezentant i mistrz Polski w szachach.

Powrót